santykiai

santykiai
santykiai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Reikšmės, kurią individui turi aplinka (daiktai, žmonės), išgyvenimas. Jis pirmiausia yra subjektyvi tos reikšmės apraiška, todėl atspindi individo patirtį, interesus, polinkius, pažiūras. Nuo pastarųjų priklauso refleksija – tai, kaip individas santykiauja su aplinka. Tarpasmeniniuose santykiuose svarbią vietą užima visa, kas subjektui patrauklu, priimtina, malonu. Patrauklumas reguliuoja santykius. Jeigu mokytojui patrauklūs gerai besimokantys mokiniai, tai ir jo santykiai su jais geresni. Jeigu mokiniams patrauklūs griežti mokytojai, tai jų santykiai taip pat gražūs, korektiški ir pan. Kad būtų galima reguliuoti, derinti santykius, svarbu žinoti, kas patrauklu, kas atstumia. Santykiai yra ne vien subjektyvūs. Juos taip pat lemia individo objektyvios vertybės – dorovinės normos, estetinės koncepcijos, pasaulėžiūros, įsitikinimai. Šios vertybės tampa etalonais, pagal juos vertinami aplinkos, taip pat žmonių veiklos, elgesio reiškiniai. Šie vertinimai ir yra santykių su aplinka ir jų reguliavimo pagrindas. Objektyvių santykių, kurie klostosi žmonėms bendraujant, dirbant bendrą darbą, pagrindu susiformuoja ir subjektyvūs santykiai, priklausomai nuo to, kaip individas juos vertina. Pvz., jeigu objektyvūs santykiai, susiklostę mokymo procese, vertinami kaip neteisingi, žalojantys individo gyvenimą, kyla ne tik vidinis konfliktas, bet pradeda plėtotis ir objektyvus tarpasmeninis arba net kolektyvinis antagonizmas. atitikmenys: angl. relations vok. Beziehungen rus. отношения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • santykiai — sántykiai dkt. Diplomãtiniai, téisiniai sántykiai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • santykiai — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išgyvenimas reikšmės, kurią individui turi aplinka (daiktai, žmonės). atitikmenys: angl. relations vok. Beziehungen rus. отношения …   Sporto terminų žodynas

  • santykiai — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinis elgesys, siejantis asmenis ir asmenų grupes. Yra keli santykių tipai: bendradarbiavimas, rungtyniavimas, konfliktas. atitikmenys: angl. relations vok. Beziehungen rus. отношения …   Sporto terminų žodynas

  • santykiai — sm. pl. (1) žmonių, tautų bendravimas, ryšiai: Laikas ir nuotolis yra žmonių santykių priešas rš. Žmonių santykiai būna geri ir blogi FT. Jų santykiai su manim tokie, kaip šunų su kate J.Jabl. Antano santykiai su tėvais ne tik nepagerėjo, bet dar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vidurūšiniai santykiai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienos rūšies organizmų tarpusavio santykiai ir ryšiai. atitikmenys: angl. inside relationship of species vok. Inneresorteverhältnis, n rus. внутривидовые отношения …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tarprūšiniai santykiai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Biotiniai dviejų rūšių, gyvenančių vienoje vietoje, santykiai: mutualizmas, simbiozė, protokooperacija, komensalizmas, antagonizmas, neutralizmas. atitikmenys: angl. interspecific relation vok …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • filogeniniai santykiai — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Giminiški (bendros kilmės) rūšių santykiai. atitikmenys: angl. phylogenetic relationships rus. филогенетические отношения …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • civiliniai kariniai santykiai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visa veikla, kuria NATO vadovybė tiesiogiai susijusi su jungtinių ginkluotųjų pajėgų ir neįeinančių į NATO šalių, kuriose šios pajėgos yra išsidėsčiusios, jas remia arba jose veikia,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • tarptautiniai santykiai — statusas T sritis Politika apibrėžtis Mokslinių tyrimų metodais įvairius tarptautinių santykių aspektus tyrinėjanti akademinė disciplina. Disciplina skirstoma į šakas: 1) pagal tyrimo metodą – tarptautinių santykių istorija ir tarptautinių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • tarptautiniai santykiai — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinių, karinių, ekonominių, teisinių, demografinių ir kultūrinių valstybių arba kitų tarptautinių veikėjų sąveikų procesas. Procese dalyvauja, kuria ir palaiko įvairaus pobūdžio ryšius įvairiausi veikėjai …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”